Górskie miejscowości
Oferty Specjalne
Reklama
Pogoda
Prognoza pogody
Zakopane
Pogoda - ZakopaneMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda

Aktualności

Aktualności RSS

Statystyki
Wszystkich obiektów:5081
Wszystkich opini: 15
Online: 9

Regulamin Serwisu

POMOC: 880 329 612


 
 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.GORSKIENOCLEGI.PL

 
DEFINICJE
 1. 1. Serwis- Serwis internetowy, działający w domenie Gorskienoclegi.pl.
  Umożliwia dodawaniei publikowanie obiektów noclegowych oraz atrakcji turystycznych
   
 2. 2. Administrator- właściciel Serwisu.

  Serwis Górskienoclegi.pl
  ​tel.: 880 329 612


   
 3. 3. Użytkownik- osoba fizyczna, dokonująca rejestracji w serwisie Gorskienoclegi.pl. Mająca możliwość dodawania nowych obiektów noclegowych, jak również do ich zmian zgodnie z zasadami obowiązującymi w Regulaminie.
   
 4. 4. Obiekt- miejsce noclegowe przeznaczone do wynajmu.
   
 5. 5. Oferta- propozycja wynajęcia Obiektu złożona przez Użytkownika do Serwisu.
   
 6. 6. Konto- dane Użytkownika oraz informacje dotyczące jego działań umożliwiające pełne korzystanie z serwisu Gorskienoclegi.pl
   
 7. 7. Sesja Fotograficzna- sesja zdjęciowa obrazująca Obiekt Użytkownika. 
   
 8. 8. Reklama- dodatkowa promocja Obiektu, Atrakcji, Oferty, bądź innej Instytucji
  w Serwisie Gorskienoclegi.pl

   
ZASADY FUKCJONOWANIA SERWISU
 1. 1. Gorskienoclegi.pl umożliwia dodawanie i publikowanie Ofert, nawiązanie kontaktu między Użytkownikami, składanie zapytań o ofertę, dokonywanie oceny obiektu noclegowego.
   
 2. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisie oraz za zobowiązania wynikające z umowy zawartej miedzy Użytkownikami.
  Nie odpowiada również za zachowanie stron po udostępnieniu obiektu a także ewentualne szkody poniesione w trakcie najmu.
   
ZASADY UCZESTNICTWA
 1. 1. Użytkownikiem Serwisu Gorskienoclegi.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
   
 2. 2. Serwis Gorskienoclegi.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników.
   
 3. 3. Użytkownik odpowiedzialny jest za zamieszczone przez niego treści. Zobowiązany jest do publikowania treści i korzystania z serwisu zgodnie
  z niniejszym regulaminem.
   
 4. 4. Warunkiem publikowania Ofert jest utworzenie Konta poprzez poprawne wypełnienie bezpłatnego elektronicznego formularza rejestracji.
   
 5. 5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania swojego Loginu i Hasła dostępu do Serwisu Gorskienoclegi.pl osobom trzecim w celach bezpieczeństwa Konta
  i wszelkich informacji wprowadzanych do portalu.
   
 6. 6. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem jest uznawane za działania Użytkownika.
   
 7. 7. Użytkownikowi zabrania się udostępniania swojego Konta osobom nieuprawnionym do tego oraz korzystania z Kont innych Użytkowników.
   
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU GORSKIENOCLEGI.PL
 1. 1. Warunkiem ​korzystania z serwisu jest posiadanie urządzenia mobilnego bądź komputera z dostepem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę WWW.
   
 2. 2. Serwis Gorskienoclegi.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność publikowanych przez Użytkownika treści.
   
 3. 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty częściowo lub w całości, jeżeli treści Użytkownika są obraźliwe, obelżywe bądź naruszają prawa autorskie innych osób oraz gdy Oferta szkodzi wizerunkowi Serwisu Gorskienoclegi.pl, wprowadza innych Użytkowników w błąd, bądź okres Abonamentu za usługę zakończył się.
   
 4. 4. Serwis Gorskienoclegi.pl zastrzega sobie korzystanie z materiałów:
  grafiki, znaków towarowych, zdjęć oraz innych informacji.
  Wyżej wymienione zasoby są własnością Serwisu Gorskienoclegi.pl.
   
 5. 5. Publikowane treści i zdjęcia przez Użytkownika są jego własnością. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikowanie ich przez Serwis Gorskienoclegi.pl.
   
 6. 6. Nie dozwolone jest zamieszczanie zdjęć przez Użytkownika nie dotyczących Oferty, w szczególności promujących produkty.
 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY UMOWY
 
W ramach umowy, Serwis Gorskienoclegi.pl udostępnia dane obejmujące:
 1. a) Opis główny obiektu
 2. b) Zdjęcia obrazujące reklamowany obiekt (10 zdjęć)
 3. c) Dane teleadresowe obiektu
 4. d) Oznaczenie lokalizacji obiektu na mapie
 5. e) Cennik usług i ofert prowadzonych w danym obiekcie
 6. f) Dodatkowy opis ofert specjalnych, jeżeli takowe mają miejsce w obiekcie
 7. g) Profil właściciela obiektu.
 
SESJA FOTOGRAFICZNA
 1. 1. Warunkiem skorzystania z Sesji Fotograficznej jest wcześniejsze opłacenie tej usługi w wysokości 50 zł.
   
 2. 2. Płatności należy dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego na adres Serwisu:

  Nazwa odbiorcy: Serwis Reklamowy Gorskienoclegi.pl
  Numer konta:      37 1140 2004 0000 3302 7556 9663
  Tytuł przelewu:    Nazwa Obiektu Imię i Nazwisko                                                                          właściciela.

   
 3. 3. Usługę w postaci Sesji Fotograficznej można zamówić tylko i wyłącznie 
  telefonicznie pod numerem telefon: 880 329 612
   
 4. 4. Zamówiona Sesja Fotograficzna obejmuje tylko jeden przyjazd przedstwiciela Serwisu Gorskienoclegi.pl oraz wykonanie serii zdjęć, z której tylko 10 zostanie umieszczonych w Serwisie Gorskienoclegi.pl.
   
 5. 5. Wykonane zdjęcia w ramach usługi Sesja Fotograficza są własnością Serwisu Gorskienoclegi.pl.
   
 6. 6. Serwis Gorskienoclegi.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania znaku 
  wodnego- informacji o pochodzeniu fotografii na zdjęciach wykonanych przez przedstawiciela Serwisu Gorskienoclegi.pl tylko w ramach Sesji Fotograficznej.
   
 7. 7. Zdjęcia z Sesji Fotograficznej nie zostają przekazane zamawiającemu jako jego własność. 
   
 8. 8. Użytkownik może zamówić zdjęcia na wyłączność w wybranej rozdzielczości tylko za dodatkową opłatą, którą narzuca Serwis Gorskienoclegi.pl.
   
 9. 9. Użytkownik może zamówić dodatkowe Sesje Zdjęciowe, bądź dodatkową ilość zdjęć za dodatkową opłatą, narzuconą przez Serwis Gorskienoclegi.pl.
   
 10. 10. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie fotografii godzi się na łączenie zdjęć z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.
   
 11. 11. Serwis Gorskienoclegi.pl jako właściciel zdjęć wykonanych podczas Sesji Fotograficznej, ma prawo do wykorzystania ich we wszelkiego rodzaju mediach (prasa, telewizja) w celach związanych z prowadzącą działalnością (reklama, promocja, marketing). 

ZASADY KORZYSTANIA Z REKLAMY
 1. 1. Warunkiem uzyskania Reklamy w Serwisie Gorskienoclegi.pl jest wykupienie dodatkowego Abonamentu, którego ceny narzuca Serwis Gorskienoclegi.pl. a znajdują się one w zakładce Reklamy.
   
 2. 2. Administrator Serwisu przyjmuje zgłoszenia dotyczące Reklamy w formie mailowej na adres serwis@gorskienoclegi.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 880 329 612
   
 3. 3. Serwis Gorskienoclegi.pl w swojej ofercie posiada dogodną dla każdego ofertę Reklam.
   
 4. Serwis Gorskienoclegi.pl zastrzega sobie prawo do odmowy dodania Oferty, Atrakcji, Obiektu, bądź innej Instytucji do Reklamy, jeżeli treści sa obraźliwe, obelżywe, bądź naruszją prawa autorskie innych Użytkowników, oraz gdy Reklama szkodzi wizerunkowi Serwisu, bądź informacje są nieprawidłowe i mogą wprowadzać w błąd innych. 

OPŁATY
 1. 1. Płatności za promocję i reklamę należy dokonać bezpośrednio przez System Płatności Dotpay, bądź za pośrednictwem przelewu bankowego na adres Serwisu:

   
 2. Nazwa odbiorcy:  Serwis Reklamowy GorskieNoclegi.pl
  Numer konta:      37 1140 2004 0000 3302 7556 9663
  Tytuł przelewu:    Nazwa Obiektu, Imię i Nazwisko                                                                       właściciela 

 
SKUTKI NARUSZENIA REGULAMNU
 1. W przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika, Serwis Gorskienoclegi.pl ma prawo bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszelkich bądź niektórych praw wynikających z umowy. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Gorskienoclegi.pl.

REKLAMACJE
 1. 1. Reklamacja Użytkownika w związku z nienależytym wykonaniem usługi przez Serwis Gorskienoclegi.pl należy sporządzić w formie elektronicznej oraz wysłać na podany adres e-mail: serwis@gorskienoclegi.pl
   
 2. 2. Reklamacja powinna zawierać identyfikację użytkownika, nazwę i typ usługi której reklama dotyczy, okoliczności i uzasadnienie reklamacji.

   
 3. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres Użytkownika wraz z propozycją rozstrzygnięcia oraz uzasadnieniem.
 

POMOC: 880 329 612